Poľnohospodárstvo ako aktér sociálnej inklúzie - AGASI

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 14.10.2021 - 15.10.2021
Miesto podujatia: Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre
Usporiadateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Odborný gestor podujatia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Konané pod záštitou: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Odkaz na stránku konferencie: https://www.agasi.sk
Kľúčové slová: sociálne poľnohospodárstvo sociálna inklúzia sociálna ekonomika inovácie
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Medzinárodná konferencia je podporená programom OECD Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems (CRP). Prednášajúcimi budú poprední výskumníci z univerzít z Nórska, Holandska, Japonska, Talianska a z iných krajín.

Cieľom konferencie je posilnenie dialógu medzi zúčastnenými stranami a formulácia politických odporúčaní týkajúcich sa poľnohospodárstva ako prvku, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v sociálnej inklúzii a sociálnej ekonomike a tiež pri vytváraní pridanej hodnoty a pri tvorbe inovácií.

 

Tématické okruhy

Diskusia bude zameraná na nasledovné témy:

  • Rozvoj politík vytvárajúcich vhodné podmienky pre sociálne poľnohospodárstvo
  • Pridaná hodnota sociálneho poľnohospodárstva
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako priestor pre zavádzanie inovácií a nových technológií
  • Sociálne poľnohospodárstvo ako súčasť sociálnej ekonomiky a sociálneho systému štátu

Ďalšie informácie

Konferencia bude prebiehať formou hybridnou formou (on-line aj off-line).

Organizačný výbor:

Zuzana Bohátová
Marcela Chreneková
Monika Bumbalová
Miloslav Kováč

Vedecký výbor:

Magdaléna Lacko-Bartošová
Rhys Evans
Jan Moudrý
Apolka Újj
Matej Hudec
Martina Všelková
Danka Moravčíková
Marcela Chreneková

Registračný poplatok: 100 eur, pre online účšastníkov 50 eur

Potrebné uhradiť do 15. augusta 2021

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa konferencia uskutoční online.

Kontak: zuzana.bohatova@uniag.sk.

Viac informácií na https://www.agasi.sk

Posledná aktualizácia: 17.07.2021 00:33

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie