Politika v kultúre, kultúra v politike. Kam kráčaš demokracia

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 21.11.2013 - 22.11.2013
Miesto podujatia: Šrobárova 2, 040 01 Košice
Usporiadateľ: Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://kpo.ff.upjs.sk/iii_rocnik_kosickych_politologickych_dialogov.html
Kľúčové slová: politika kultúra demokracia participácia voľby komunikácia občan média.
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia vytvára priestor pre širokú diskusiu vybraných tém v interdisciplinárnom kontexte a tiež pre vytváranie kontaktov, spolupráce a networking.

Ďalšie informácie

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a spoluorganizátori Ústav politických vied SAV, Academia Rerum Civilium VŠPSV v Kolíne, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, Mesto Košice: Európske hlavné mesto kultúry 2013 a Občianske združenie Res Publica pripravili v rámci III. ročníka Košických politologických dialógov vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou na tému „Politika v kultúre, kultúra v politike: Kam kráčaš demokracia“, ktorá sa uskutoční dňa 21. – 22. novembra 2013 v priestoroch budovy Rektorátu UPJŠ (adresa: Šrobárova 2, 040 01 Košice).

Účasť na konferencii s medzinárodnou účasťou je pre odbornú i laickú verejnosť.

Tel.: +421 (0) 55 234 7104
E-mail: konf.upjs@gmail.com

Informáciu o podujatí vložil:
Mária Hrehová (konf.upjs@gmail.com )
Posledná aktualizácia: 05.11.2013 14:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie