Perspektívy vyučovania cudzích jazykov v kontexte odbornej komunikácie v terciárnom vzdelávaní.

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 28.03.2025
Miesto podujatia: Bratislava
Usporiadateľ: Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Konané pod záštitou: Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://www.sjf.stuba.sk/sk/oddelenia/oddelenie-odbornej-strojarskej-komunikacie/aktuality.html?page_id=6245
Kľúčové slová: odborná jazyková komunikácia aplikovaná lingvistika jazykové vzdelávanie
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorej cieľom je poskytnúť priestor pre prezentáciu najnovších trendov, informácií, skúseností a výskumných poznatkov v oblasti výučby cudzích jazykov v kontexte odbornej komunikácie v cudzích jazykoch v terciárnom vzdelávaní. 

Tématické okruhy

Vyučovanie cudzieho jazyka so zameraním na odbornú komunikáciu

Moderné technológie a vyučovanie cudzích jazykov

Didaktika cudzích jazykov a rozvoj odbornej komunikačnej kompetencie

Aplikovaná lingvistika

Lingvistika a literatúra vo vyučovaní cudzích jazykov

Korpusová lingvistika a jej využitie vo vyučovaní cudzieho jazyka

Prístupy vo vyučovaní aplikovaných jazykov

Rozvoj plurilingvistických a interkultúrnych kompetencií v jazykovom vzdelávaní

Stratégie rozvoja jazykových komunikačných zručností

Umelá inteligencia a jej využitie vo vyučovaní cudzích jazykov

CAT nástroje pre počítačom podporovaný preklad a využitie vo vyučovaní cudzieho jazyka

Kulturologické prístupy vo výučbe cudzieho jazyka

Integrované prístupy k vyučovaniu cudzích jazykov

Sekcia pre študentov doktorandského štúdia:

Aplikácia princípov akademických zručností v cudzom jazyku v praxi:

Príspevky študentov v anglickom jazyku zameraných na konkrétnu oblasť výskumu v ich študijnom odbore.

Príspevky zahraničných študentov môžu byť prezentované aj v slovenskom jazyku.

Ďalšie informácie

Dôležité termíny:

Prihlášky s abstraktom: do 30. novembra 2024

Odoslanie kompletného príspevku na publikovanie: do 15. februára 2025

Úhrada konferenčného príspevku: do 15. januára 2025

Pozvánka na konferenciu:

https://www.sjf.stuba.sk/buxus/docs/ustavy/UJS/POZVANKA__3_.pdf

Prihláška na stiahnutie a Vzor príspevku:

https://www.sjf.stuba.sk/sk/oddelenia/oddelenie-odbornej-strojarskej-komunikacie/aktuality.html?page_id=6245

Tešíme sa na Vašu účasť a osobné stretnutie na konferencii.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Miroslav Horvát, PhD. (miroslav.horvat@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 06.06.2024 17:10

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie