Perspektívy chovu hovädzieho dobytka a koní na Slovensku

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 17.09.2009 - 18.09.2009
Miesto podujatia: SPU v Nitre, Agroinštitút Nitra
Usporiadateľ: Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Peter STRAPÁK, PhD. - doc. Ing. Marko HALO, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://cms.uniag.sk/Groups/veda-a-vyskum/konferencie-seminare/rok-2009/perspektivy-chovu-hovaedzieho-dobytka-a-koni-na-slovensku
Kľúčové slová: chov hovädzieho dobytka chov koní Slovensko
Rokovací jazyk:

Tématické okruhy

Sekcie

  • Produkcia mlieka, šľachtenie a technológia chovu hovädzieho dobytka
  • Aktuálne problémy chovu a šľachtenia koní na Slovensku
  • Biologické a ekonomické problémy výroby hovädzieho mäsa

 

Posledná aktualizácia: 21.09.2009 00:40

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie