Participatívne rozpočtovanie: užitočný nástroj alebo módny hit?

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 24.06.2021 - 25.06.2021
Miesto podujatia: Bratislava
Usporiadateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta & Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Odborný gestor podujatia: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Konané pod záštitou: dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave & splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Odkaz na stránku konferencie: https://www.researchgate.net/project/APVV-19-0108-Innovations-in-Local-Government-Budgeting-in-Slovakia
Kľúčové slová: participatívne rozpočtovanie miestna samospráva
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom podujatia je vytvorenie priestoru pre výmenu poznatkov a zahraničných i domácich skúsenosí so zavádzaním a využívaním participatívneho rozpočtovania v podmienkach miestnych samospráv.

Tématické okruhy

Medzinárodné skúsenosti so zavádzaním a využívaním participatívneho rozpočtovania

Slovenské skúsenosti so zavádzaním a využívaním participatívneho rozpočtovania

Ďalšie informácie

Táto konferencia je jedným z výstupov výskumného projektu "Inovácie v rozpočtovaní
miestnych samospráv na Slovensku" (APVV-19-0108).

Informáciu o podujatí vložil:
PhDr. Daniel Klimovský, PhD. (daniel.klimovsky@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 24.04.2021 22:32

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie