OSSConf - Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 02.07.2018 - 04.07.2018
Miesto podujatia: priestory Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
Usporiadateľ: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v spolupráci s Česko-slovenským združením užívateľov TeXu
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prof. Oleg Černojarov, prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://ossconf.soit.sk/
Kľúčové slová: softvér informačné technológie vzdelávanie veda
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Tohtoročný OSSConf je už desiatou, ale na Slovensku stále jedinou, samostatnou konferenciou, ktorá je venovaná slobodnému a otvorenému softvéru a jeho využitiu vo vzdelávaní, vede, ale aj v ostatných oblastiach, kde sa využívajú informačné technológie. Tradičnými sekciami konferencie sú LaTeX a jeho priatelia, Otvorené GIS, OSS vo vede a vzdelávaní, Open Hardware. V tomto ročníku plánujeme otvoriť samostatnú sekciu pre jazyk Python a v spolupráci OZ Wikimedia Sk aj wiki sekciu.

Tématické okruhy

Pre tento ročník pripravujeme rokovania v týchto sekciách:

 • LaTeX a jeho priatelia
 • Wiki Media
 • Vývoj OSS
 • Open GIS & Open Data
 • OSS vo vzdelávani
 • Open Hardware

Okrem rokovania v sekciách pripravujeme počas konferencie dve sprievodné akcie:

 • Deň OSS v škole

Ďalšie informácie

Vedeckí garanti konferencie

 • prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI, Žilinská univerzita, Žilina
 • prof. Oleg Černojarov, Moscow Power Engineering Institute (RU)
 • prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice

Vedecký a programový výbor

 • Karol Grondžák, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Remigiusz Olejnik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (PL)
 • Štefan Peško, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Jiří Rybička, MZLU Brno (CZ)
 • Rudolf Blaško, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Michal Kaukič, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Aleš Kozubík, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Pavel Tišnovský, Red Hat CZ, Brno (CZ)
 • Pavel Stříž, Nakladatelství Martin Stříž, Bučovice (CZ)
 • Jan Růžička, Institut geoinformatiky, VŠB - TU, Ostrava (CZ)
 • Alberto di Taranto, tyto software ingeneering, Trento (IT)

Organizačný výbor

 • Aleš Kozubík, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina, predseda
 • Rudolf Blaško, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Roman Hajtmanek, Žilinská univerzita,SOIT, Žilina
 • Michal Kaukič, Žilinská univerzita, SOIT, Žilina
 • Matej Hrušovský, Red Hat CZ, Brno (CZ)
 • Miloslav Ofúkaný, AMAVET klub č. 962 GeoCommunity, SOIT, Bratislava
 • Peter Štrba, Gymnázium Mikuláša Galandu, SOIT, Turčianske Teplice

Dôležité termíny

  Termíny platné pre recenzované príspevky

  Zasiela sa abstrakt. Po jeho potvrdení organizačným výborom zašlete plný príspevok v rozsahu do 8 strán. Tento rozsah nie je možné prekročiť.

  • Otvorenie zasielania abstraktov a príspevkov: Utorok, 4. apríla 2018
  • Ukončenie prijímania príspevkov: Nedeľa, 18.júna 2018

  Termíny platné pre nerecenzované príspevky

  Zasiela sa len abstrakt prednášky.

  • Otvorenie zasielania abstraktov: Utorok, 4. apríla 2018
  • Ukončenie prijímania abstraktov: Streda, 28.júna 2018

  Obidva typy príspevkov posielajte mailom na adresu ossconf@frcatel.fri.uniza.sk

  Kontakt

  Aleš Kozubík, predseda org. výboru

  e-mail: alesko@frcatel.fri.uniza.sk

  Rudolf Blaško, edícia zborníka

  e-mail: beerb@frcatel.fri.uniza.sk

  Tomáš Majer, služby (informácie o stravovaní, ubytovaní)

  e-mail: tomas.majer@fri.uniza.sk

  Michal Kaukič, vývojárska sekcia, administrácia web stránok

  e-mail: mike@frcatel.fri.uniza.sk

  Pavel Stříž, sekcia TeX a jeho priatelia

  e-mail: pavel@striz.cz

  Miloslav Ofúkaný, sekcia OpenGIS

  e-mail: ofukany@amavet962.org

  Martin Šechný, Testovanie LPI, učiteľský deň

  e-mail: martin.sechny@soit.sk

   

  Posledná aktualizácia: 07.05.2018 10:25

  Filter

  Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

  Pridať podujatie