ON-LINE Summit autonómnych vozidiel ( ON-LINE Autonomous Vehicles Summit )

Forma podujatia: Kongres › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 17.09.2020 - 18.09.2020
Miesto podujatia: Bratislava - Virtual conference in SCSTI virtual centre
Usporiadateľ: J.C.Trade Bridge International s.r.o.
Odborný gestor podujatia: Advisory board summitu
Konané pod záštitou: Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
Odkaz na stránku konferencie: https://www.autonomousvehiclessummit.eu
Kľúčové slová: #AVs on-line medzinárodná konferencia autonómnych vozidiel ; #AI; #AVs súvisiace technológie; #AVs adopcia; #autonom inovácie; # auto s vlastným pohonom; # autá bez riadenia; #AVs legislatíva; # Testovanie a simulácia AV; # Cena 1.-EUR / lístok pre štude
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Medzinárodná ON-LINE konferencia Autonomous Vehicles Summit je priekopníkom a najväčšou udalosťou tohto charakteru, pokiaľ ide o autonómne vozidlá v strednej a východnej Európe, a zameriava sa na mobilitu vrátane autonómnych vozidiel a podmienky ich prijatia v prostredí miest a regiónov krajiny, inovácie v oblasti automobilový priemysel, užívateľské aplikácie iných priemyselných odvetví a v kontexte sleduje trendy súčasnej digitálnej transformácie. Hlavným dôležitým cieľom Summitu autonómnych vozidiel je príspevok k príležitostiam pre inovátorov, konkrétne študentov, k novým impulzom a inšpirácii k inováciám v oblasti vývoja technológií autonómnych vozidiel a zároveň k získaniu nových cenných kontaktov s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Dôležitosť podujatia a jeho potreby zdôrazňuje skutočnosť, že Slovensko v tejto oblasti rozvoja výrazne zaostáva za svetom, ale aj za všetkými našimi susedmi.

Tématické okruhy

Cesta k autonómii - 6 úrovní autonómie Prepojené a plne automatizované technológie súvisiace s AV Bezpečnosť a legislatíva AV Aplikácie autonómnych vozidiel Mobilita v mestách - najlepšie skúsenosti Nová agenda mobility a vplyv autonómnych vozidiel Najnovšie inovácie a budúcnosť AV Dopad CORONA krízy na autonómne vozidlá Transformácia digitálnej infraštruktúry - zmeny v infraštruktúre pre prichádzajúce pripojené a autonómne vozidlá (Bariéry urýchlenia prijatia AV) Simulácia autonómnych automobilov, technológia Cellular V2X, testovanie a skúšky Dotknite sa budúcnosti prichádzajúceho veku technológií AVs, vč. Politika EÚ prijatím AV

Ďalšie informácie

Súčasťou summitu budú prejavy odborníkov, vrátane špičkoví svetoví rečníci zo Slovenska a zo zahraničia, virtuálne konferenčné panely za okrúhlym stolom s moderovanými panelovými diskusiami. Každý registrovaný účastník môže používať na predstavenie seba a interaktívnu komunikáciu od dnešného dňa až do dátumu konania akcie a počas summitu aj SLIDO ROOMS, ktoré sme otvorili na webových stránkach udalosti pre účely dohadzovania . Mimoriadne podporujeme študentov - inovátorov, držiteľov preukazov ISIC / ISIC / EURO

Informáciu o podujatí vložil:
Jozef Cajko (ceo@autonomousvehiclessummit.eu)
Posledná aktualizácia: 06.09.2020 11:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie