On-line konferencia Čo znamená byť angažovanou univerzitou?

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 14.07.2020 - 15.07.2020
Miesto podujatia: online
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Odborný gestor podujatia: Erasmus + project “Service-Learning in Higher Education”
Konané pod záštitou: Erasmus+ Programme of the European Union
Odkaz na stránku konferencie: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/on-line-konferencia-co-znamena-byt-angazovanou-univerzitou.html
Kľúčové slová: service learning vysoké školy networking
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Third European Conference on Service-learning in Higher Education, Multiplier event of Erasmus+ project SLIHE, Slovakia, 2020

Medzinárodná online konferencia na tému "Čo znamená byť angažovanou univerzitou?"organizuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci partnermi projektu SLIHE, Európskou asociáciou pre service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní, Latinsko-americkým centrom pre service learning a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. 

Tématické okruhy

Hlavné prednášky na konferencii budú mať poprední odborníci a odborníčky v oblasti service learningu a tretieho poslania vysokých škôl na medzinárodnej úrovni.

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 06.07.2020 13:12

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie