Novus Scientia 2024

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 25.01.2024
Miesto podujatia: Kongresove centrum Technickej univerzity v Košiciach, prízemie TUKE, Letná 1/9, Košice-Sever
Usporiadateľ: Technická univerzita v Košiciach
Odborný gestor podujatia: Technická univerzita v Košiciach
Konané pod záštitou: dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/index.html
Kľúčové slová: automatizácia mechatronika a robotika technologické a materiálové inžinierstvo
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

21. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl.

Konferencia doktorandov Novus Scientia 2024 je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Konferencia poskytuje študentom doktorandského štúdia možnosť prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, diskutovať o nich v širšom kontexte, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia.

Tématické okruhy

Konferencia je zameraná na nasledujúce témy:

  • Automatizácia, mechatronika a robotika
  • Technologické a materiálové inžinierstvo
  • Manažment, priemyselné a digitálne inžinierstvo
  • Konštrukčné a procesné inžinierstvo
  • Špeciálne inžinierske procesológie

 

Ďalšie informácie

Termíny
Online registrácia: 30.11.2023
Zaslanie príspevkov: 15.12.2023
Úhrada vložného: 30.11.2023
Program konferencie: 12.01.2024
Termín konania konferencie: 25.01.2024

Vložné
Vložné na konferenciu je 100 €.

Kontakt
E-mail : novus.scientia@tuke.sk

Posledná aktualizácia: 02.12.2023 19:37

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie