Novus Scientia 2023

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 26.01.2023
Miesto podujatia: Kongresové centrum Technickej univerzity v Košiciach, prízemie TUKE, Letná 1/9, Košice-Sever
Usporiadateľ: Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ján Slota, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko
Konané pod záštitou: Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH., dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Odkaz na stránku konferencie: https://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/index.html
Kľúčové slová: automatizácia mechatronika a robotika technologické a materiálové inžinierstvo
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia doktorandov Novus Scientia 2023 je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Konferencia poskytuje študentom doktorandského štúdia prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, diskutovať o nich v širšom kontexte, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia.

Ďalšie informácie

Konferencia je zameraná na nasledujúce témy:

  • Automatizácia, mechatronika a robotika
  • Technologické a materiálové inžinierstvo
  • Manažment, priemyselné a digitálne inžinierstvo
  • Konštrukčné a procesné inžinierstvo
  • Špeciálne inžinierske procesológie

Termíny
Online registrácia: 31.10.2022
Zaslanie príspevkov: 30.11.2022
Úhrada vložného: 30.11.2022
Program konferencie: 10.01.2023
Termín konania konferencie: 26.01.2023
Príspevky zaslané po termíne nebudú akceptované.

Vložné
Vložné na konferenciu je 100 € a zahŕňa:

  • občerstvenie počas prestávok,
  • konferenčné materiály (vrátane zborníka z konferencie na USB),
  • obed,
  • organizačné zabezpečenie konferencie,
  • večerný raut s kultúrnym programom.

Všetky príspevky budú recenzované a publikované v zborníku z konferencie NOVUS SCIENTIA 2023 na elektronickom médiu.

Najlepšie príspevky budú publikované v regulárnych číslach časopisu Acta Mechanica Slovaca, ISSN 1335-2393. www.actamechanica.sk

Kontakt
E-mail : novus.scientia@tuke.sk

Posledná aktualizácia: 02.01.2023 18:16

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie