Novus Scientia 2020 - 17. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 30.01.2020
Miesto podujatia: Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach
Usporiadateľ: Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Ján Slota, PhD.
Konané pod záštitou: Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.sjf.tuke.sk/NovusScientia/index.html
Kľúčové slová: výskum a vývoj medzinárodná spolupráca inovácie strojárstvo
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia doktorandov Novus Scientia 2020 je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Konferencia poskytuje študentom doktorandského štúdia prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, diskutovať o nich v širšom kontexte, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia.

Tématické okruhy

  • Automatizácia, mechatronika a robotika
  • Technologické a materiálové inžinierstvo
  • Manažment, priemyselné a digitálne inžinierstvo
  • Konštrukčné a procesné inžinierstvo
  • Špeciálne inžinierske procesológie

Ďalšie informácie

Termíny

  • Online registrácia: 30.11.2019
  • Zaslanie príspevkovZ: 31.12.2019
  • Úhrada vložného: 15.01.2020
  • Program konferencie: 20.01.2020
  • Termín konania konferencie: 30.01.2020

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Miroslava Jámborová, (miroslava.jamborova@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 29.11.2019 12:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie