Nové trendy v technike ochrany ovzdušia 2012

Forma podujatia: Seminár › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 18.10.2012
Miesto podujatia: TU vo Zvolene
Usporiadateľ: Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, TU vo Zvolene
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Jozef Černecký, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.tuzvo.sk
Kľúčové slová: ovzdušie technika trendy ochrana
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Seminár bude nadväzovať na semináre z rokov 2010 a 2011, bude zameraný na technológie a zariadenia slúžiace na meranie, vyhodnocovanie a znižovanie emisií tuhých a plynných znečisťujúcich látok, ako aj na fyzikálne a fyzikálno-chemické princípy detekcie znečisťujúcich látok vo vonkajšom a pracovnom prostredí a v technologických zariadeniach a vybraných prevádzkach. Neoddeliteľnou súčasťou bude vyhodnotenie súčasného stavu problematiky najnovších trendov z oblasti technických prostriedkov monitorovania ovzdušia.

Tématické okruhy

I. Ochrana ovzdušia - meracie a monitorovacie zariadenia

II. Technika ochrany ovzdušia

Ďalšie informácie

Očakávaný počet účastníkov na seminári je cca. 15

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Janka Žužová, (veda@vsld.tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 15.08.2012 08:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie