Nové trendy v civilnom letectve

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 14.06.2019
Miesto podujatia: NH Hotel Gate One, Bratislava
Usporiadateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Katedra leteckej dopravy
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.kld.uniza.sk
Kľúčové slová: letecká doprava lietadlo letiská ekonomika leteckej dopravy
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

Cieľom  konferencie  je  prezentácia  výsledkov  vedeckovýskumnej  a odbornej  činnosti, výmena skúseností vo  všetkých  oblastiach  týkajúcich  sa civilného letectva.

Conference aims to establish platform for interactions among educational institutions and aviation industry sector. It provides a forum to exchange ideas and experiences in technology, methodology, applications, case studies and practical experiences with both civil and military aviation.

The conference is dedicated to various research topics from air transport operations, air traffic management, economic aspects of day-to-day operations, aviation safety and security, aircraft technologies, unmanned aerial systems, human factors and ergonomics in aviation.

 

Tématické okruhy

-

Ďalšie informácie

Kontakt:                                                        Mgr. Juliana Blašková

Katedra leteckej dopravy

Univerzitná 8215/1

010 26 ŽILINA

tel.:  +421 41 513 3451

        +421 918 918 293

mail: blaskova@fpedas.uniza.sk

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Andrej Novák, PhD. (andrej.novak@fpedas.uniza.sk)
Posledná aktualizácia: 18.01.2019 15:20

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie