Nové prístupy k regulácii digitálneho obsahu

Forma podujatia: Prednášky › Domáci prednášajúci
Termín konania: 13.03.2023
Miesto podujatia: Amfiteáter Právnickej fakulty UK
Usporiadateľ: Ústav práva IT a PDV PraF UK
Odborný gestor podujatia: JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.
Konané pod záštitou: Ústav práva IT a PDV PraF UK
Odkaz na stránku konferencie: https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pravnicka-fakulta-uk/article/prednaska-nove-pristupy-k-regulacii-digitalneho-obsahu/
Kľúčové slová: regulácia digitálneho obsahu
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Ústav práva IT a PDV PraF UK pozýva študentov a odbornú verejnosť na prednášku s názvom: „Nové prístupy k regulácii digitálneho obsahu“.

 

Tématické okruhy

V rámci prednášky, ktorú povedie JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. sa okrem iného dozviete o:

  • regulácii sociálnych médií
  • regulácii nelegálneho obsahu
  • boji s dezinformáciami
  • auditoch algoritmov 
  • novej legislatíve v EÚ: Akt o digitálnych službách, Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách,
  • novom slovenskom zákone o mediálnych službách

Posledná aktualizácia: 07.03.2023 13:45

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie