Nitrianske štatistické dni 2017

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 16.03.2017 - 17.03.2017
Miesto podujatia: Katedra matematiky FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra a Štatistický úrad SR pracovisko Nitra M. Rázusa 9 Nitra
Usporiadateľ: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, UKF v Nitre, Pracovisko Štatistického úradu SR v Nitre
Odborný gestor podujatia: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.nsd.ssds.sk/index.php
Kľúčové slová: štatistika štatistické metódy výskum aplikovaná matemaika
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia Nitrianske štatistické dni si za svoju krátku tradíciu získala dobré meno medzi slovenskými matematikmi. Od roku 2015 sa koná raz za dva roky. V roku 2017 sa na pôde Katedry matematiky FPV UKF v Nitre uskutoční už deviaty ročník stretnutia slovenských matematikov a štatistikov v Nitre.

Tématické okruhy

  • Aplikácie štatistických metód vo vede a praxi
  • Aplikácie štatistických metód v pedagogickom výskume
  • Aktuálne otázky a problémy vyučovania štatistiky
  • Metodológia a prax zberu štatistických údajov
  • Regionálna štatistika
  • Matematická štatistika a pravdepodobnosť
  • Aplikovaná matematika

Ďalšie informácie

Konferencia začína vo štvrtok 16. 3. 2017 o 9.00 h prezentáciou. Odborný program začína o 10.00 h slávnostným otvorením a pozvanými prednáškami.

  • prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. - Náhodné veličiny a reálne čísla
  • Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. - Kvantitativní analýza dat ve studentských závěrečných pracích pohledem statistika

V piatok o 9.30 bude konferencia NSD 2017 pokračovať v priestoroch pracoviska Štatistického úradu SR v Nitre (Rázusova 9, Nitra) workshopom s názvom Štatistické databázy a produkty: obsah, využitie, dostupnosť
Študenti odboru štatistika a doktorandi FPV UKF sú na tomto workshope vítaní. Ukončenie konferencie je plánované na piatok 17. 3. 2017 o 12.00 h.

V prípade otázok týkajúcich sa organizácie konferencie nás kontaktujte na adrese nsd@ssds.sk

Prihlasovanie na konferenciu je možné cez portál SŠDS http://www.ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/34/nsd17/

Najprv je potrebné sa zaregistrovať na stránke SŠDS a potom sa môžete prihlásiť na NŠD 2017.

Posledná aktualizácia: 30.01.2017 14:51

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie