NEUROREHAB 2023

Forma podujatia: Kongres › Medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 20.04.2023 - 21.04.2023
Miesto podujatia: Organová sieň, Dekanát Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Nám. Andreja Hlinku 60, Ružomberok, Slovakia
Usporiadateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku
Odborný gestor podujatia: MUDr. Štefan Madarász, PhD.
Konané pod záštitou: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku
Odkaz na stránku konferencie: https://www.neurorehab2022.sk
Kľúčové slová: neurorehabilitácia covidová pandémia
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

X. Jubilejný medzinárodný neurorehabilitačný kongres.

Kongres je určený najmä pre neurológov, detských neurológov, neurochirurgov, ortopédov, traumatológov, pracovníkov spinálnych jednotiek, rehabilitačných lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov, pre lekárov a pracovníkov kúpeľných zariadení, logopédov - dysfagiológov, nutričných terapeutov, psychológov a sestry starajúcich sa o neurologických pacientov, pregraduálnych a postgraduálnych študentov vysokých škôl so zameraním na fyzioterapiu a na rehabilitačnú starostlivosť a pre všetkých kolegov a kolegyne, ktorí majú záujem o neurorehabilitáciu a fyzioterapiu.

Tématické okruhy

Tematický okruh kongresu:

 • Asistovaná robotizovaná neurorehabilitácia
 • Covidová pandémia - význam neurorehabilitácie u pacientov s post covidovým syndrómom prejavujúcim sa neurologickými príznakmi
 • Čo nového v ergoterápii na Slovensku?
 • Farmatoterápia v neurorehabilitácii
 • Filozofické aspekty neurorehabilitácie
 • Kazuistiky pacientov s využívaním neurorehabilitácie v rámci komplexnej starostlivosti
 • Neurobehaviorálne deficity, neviditelné syndrómy v neurorehabilitácii
 • Neurorehabilitácia detských pacientov
 • Ortopedicko - protetické pomôcky a protézy, dvíhacie a transportné systémy napomáhajúce v neurorehabilitácii
 • Telerehabilitácia
 • Tensiomyographia v neurorehabilitácii
 • Spinálna jednotka a neurorehabilitácia
 • Spolupráca fyzioterapeuta a ošetrovateľského personálu na JIS neurologických pracovísk
 • Virtuálna realita, rozšírená realita, robotika a mozgové počítačové rozhrania
 • Vertebrogénne ťažkosti a neurorehabilitácia, nešpecifické bolesti chrbta
 • Zrakové, sluchové a hmatové vnímanie a jej význam pri neurorehabilitácii

Ďalšie informácie

Organizačný výbor X. Medzinárodného neurorehabilitačného kongresu NeuroRehab 2023 sa rozhodol podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch vydať úplné texty prednesených prednášok na kongrese formou monografie.

Svoje príspevky prosíme posielať na e-mailovú adresu madaraszs@gmail.com!

Posledná aktualizácia: 02.01.2023 19:06

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie