Nekonvenčné technológie 2018

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 21.06.2018 - 22.06.2018
Miesto podujatia: Univerzitné stredisko ZUBEREC
Usporiadateľ: Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Katedra technologického inžinierstva
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Ján Moravec, PhD. , prof. Ing. Danka Bolibruchová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.uniza.sk/index.php/vedci-a-partneri/udalosti/konferencie-a-seminare
Kľúčové slová: nekonvenčné mechanické technológie fyzikálne poznatky využiteľné v oblasti NT mechanika hydromechanika termomechanika technologickosť konštrukcií
Rokovací jazyk: Anglický
Nemecký
Český
Francúzsky
Poľský
Ruský
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je prezentácia poznatkov z oblastí:

nekonvenčných mechanických technológií  , fyzikálnych poznatkov využiteľných v oblasti nekonvenčných technológií, mechaniky, hydromechaniky , termomechaniky , technologickosti konštrukcií.

The aim of the conference is the presentation of knowledge from areas: non-conventional mechanical technologies, physical knowledges useful for non-conventional technologies, Mechanics, Hydromechanics, Thermodynamics, technological solutions of  constructions.

Tématické okruhy

nekonvenčné mechanické technológie

fyzikálne poznatky využiteľné v oblasti NT

mechanika

hydromechanika

termomechanika

technologickosť konštrukcií

Ďalšie informácie

Vedecký výbor

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. - predseda (SK)

doc. Ing. Ján Moravec, PhD.- výkonný predseda (SK)

prof. Dr. Ing. Milan Sága (SK)

prof. Ing. Georgij Kodzaspirov, DrSc.(RUS)

doc. Ing. Pavel Solfronk, PhD.(CZ)

prof. Ing. Augustín Sládek, PhD.(SK)

prof. Ing. Jozef  Meško, PhD.(SK)

doc. Ing. Peter Fabian, PhD.(SK)

doc. Ing. Richard Pastirčák, PhD.(SK).

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.(SK)

Organizačný výbor

doc. Ing. Ján Moravec, PhD. - predseda

Ing. Rastislav Nigrovič

Alena Kajanková

Editor - šéfredaktor

doc. Ing. Ján Moravec, PhD.

Termíny konferencie

Dátum konania : 21.-22.  6. 2018

Miesto konania: Univerzitné stredisko Zuberec

Zaslanie prihlášok do: 19. 4. 2018

Zaslanie úplného príspevku do: 12. 5. 2018

Konferenčný poplatok: úhrada do 31.5.2018:  130  € s DPH

úhrada po termíne:     140  € s DPH

poplatok zahŕňa: (organizačné náklady - prenájom priestorov, technika, časopis, občerstvenie)

Kontakt

doc. Ing. Ján Moravec, PhD., Katedra technologického inžinierstva, SjF UNIZA

+421 41 513 2764, 2757, +421 910 280 573
E-mail: jan.moravec@fstroj.uniza.sk

Posledná aktualizácia: 19.04.2018 13:13

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie