Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v zahraničí mimo ČR)
Termín konania: 22.04.2021
Miesto podujatia: Nitra
Usporiadateľ: Technická fakulta, SPU v Nitre
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Konané pod záštitou: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://tf.uniag.sk/sk/svc/
Kľúčové slová: strojárstvo poľnohospodárstvo odpadové hospodárstvo
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov vedeckej a odbornej činnosti študentov prvého a druhého stupňa štúdia na TF SPU v Nitre a pozvaných hostí z iných univerzít a organizácií so zameraním sa na oblasť strojov a výrobných zariadení v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve

Tématické okruhy

 • technika a mechanizácia poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
 • technika pre odpadové hospodárstvo
 • konštruovanie strojov a tvorba technickej dokumentácie
 • kvalita produkcie
 • spoľahlivosť a bezpečnosť techniky
 • elektronika, automatizácia a informatika
 • dopravné stroje a zariadenia, tepelná technika a hydraulika
 • agrofyzika
 • technika pre bioenergetiku
 • poľnohospodárske stavby a ich technické zariadenia

Ďalšie informácie

 • konferencie sa môžu zúčastniť študenti vysokých škôl denného a externého štúdia na prvom a druhom stupni štúdia
 • všetky práce budú aktívne prezentované na konferencii
 • organizátori si vyhradzujú právo vytvoriť rokovacie sekcie a určiť práce do nich zaradené
 • dĺžka vystúpenia na jeden príspevok je max. 10 min.
 • prihlášku a študentskú prácu je potrebné zaslať e-mailom + zaslať 1x vytlačený text na kontaktnú adresu najneskôr do 1. apríla 2021
 • všetky práce budú publikované v zborníku z konferencie s prideleným ISBN, pričom školiteľ bude uvádzaný ako spoluautor
 • prezentovanie príspevkov bude prostredníctvom MS Teams

Informáciu o podujatí vložil:
doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. (jan.kosiba@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 26.02.2021 08:01

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie