Medzinárodný workshop ZNALOSTNÝ MANAŽMENT

Forma podujatia: Workshop › Medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 18.10.2018 - 19.10.2018
Miesto podujatia: Bratislava, Trenčín
Usporiadateľ: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., prof. Ing. Petr Berka, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.vsm.sk/svk/veda-vyskum/konferencie-seminare/6th-international-workshop-on-knowledge-management/6th-international-workshop-on-knowledge-management.html
Kľúčové slová: Znalostný manažment; Kvalita; Meranie; Hodnotenie; Interpretácia; Data Mining; Získavanie znalostí z databáz; Počítačová podpora systémov manažérstva kvality;
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne (VŠM) organizuje každoročný „Medzinárodný workshop ZNALOSTNÝ MANAŽMENT“ (13. ročník IWKM). V tomto roku bude kľúčovou témou „Znalosti  v meraní, vyhodnocovaní a interpretácii“.

Tématické okruhy

 • Knowledge Management (KM) and its applications in measurement processes
 • Technical aspects in measurement processes
 • Tools for measurement
 • Philosophy of measurement
 • Validity and interpretation of measurements
 • Measurement as a knowledge generating activity
 • Solutions in conceptualization and operationalization
 • Knowledge discovery in databases (KDD)
 • Human–computer interaction and KM
 • Knowledge Management as an Education Tool
 • Data and knowledge sharing
 • Metrology in Era INDUSTRY 4.0
 • KM and CAQ in QUALITY 4.0
 • Statistical methods in KM
 • KM in Small and Medium Enterprise (SME)
 • Modeling and interpretation in network science
 • Graph mining and knowledge discovery in social networks

Ďalšie informácie

IWKM activities:

In the previous year, we started organizing pre-conference seminars. They will run on Thursday, 18 October:

 • The topic of seminar S1 is Data Mining Tools and measurement data analysis.
 • Seminar S2 will be organized as a panel discussion on the topic Measuring Quality of Universities’ Functions.
 • Conference presentations in their traditional meaning proposed by any workshop participant.
 • JOB FAIR - in order to strengthen business-university ties, companies’ presentations and job fair for students VŠM. (If you need to arrange details, please contact Ing. Renata Janošcová, PhD., janoscova@gmail.com, Mob: 00421 (0) 905 762 128)

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Renata Janošcová, PhD. (janoscova@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 06.07.2018 14:05

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie