Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO

Forma podujatia: Veľtrh
Termín konania: 04.12.2019 - 05.12.2019
Miesto podujatia: Steel aréna, Košice
Usporiadateľ:
Odborný gestor podujatia:
Odkaz na stránku konferencie: http://www.proeduco.sk/info.html
Kľúčové slová: vysoká škola univerzita celoživotné vzdelávanie rozvoj osobnosti pracovné uplatnenie
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl.

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO pozostáva z dvoch platforiem:
VÝCHOD NIE JE EXIT (otváracia konferencia)
PRO EDUCO EXPO (dvojdňová prezentácia vystavovateľov na výstavisku)

Ďalšie informácie

Vystavovatelia sú zastúpení nasledovnými skupinami subjektov:

STREDNÉ ŠKOLY
VYSOKÉ ŠKOLY a UNIVERZITY ZO SLOVENSKA
ZAHRANIČNÉ UNIVERZITY
VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE
ZAMESTNÁVATELIA A PERSONÁLNE AGENTÚRY

Viac informácií nájdete na http://www.proeduco.sk/

Posledná aktualizácia: 12.11.2019 09:18

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie