Medzinárodná právnická vedecká konferencia Národnej banky Slovenska

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 24.11.2022
Miesto podujatia: Národná banka Slovenska
Usporiadateľ: Národná banka Slovenska a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Katedra finančného práva
Odborný gestor podujatia: Národná banka Slovenska
Konané pod záštitou: Národná banka Slovenska
Odkaz na stránku konferencie: https://nbs.sk/o-narodnej-banke/konferencie-a-podujatia/30-vyrocie-prijatia-zakona-o-narodnej-banke-slovenska/
Kľúčové slová: centrálne bankovníctvo národná banka Slovenska
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná právnická vedecká konferencia, ktorá sa koná pri príležitosti 30. výročia prijatia zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, je zameraná na právne aspekty fungovania a premeny centrálneho bankovníctva za ostatných 30 rokov – od čias československej meny, samostatnej slovenskej meny až k euru a úvahám o digitálnej mene.  

Ambíciou konferencie je vytvoriť čo najširšiu platformu pre vedecké a praktické zdieľanie názorov na činnosť Národnej banky Slovenska z právneho hľadiska a na právne otázky udržiavania cenovej stability s ohľadom na menovo-právne aspekty, emisnú činnosť, fungovanie platobných systémov, zabezpečenie peňažného obehu, udržiavanie devízových rezerv a regulácie finančného trhu.

Tématické okruhy

Príspevky môžu byť čerpané z najširšieho okruhu právnych vied, pričom ich vyššie uvedený výpočet nie je konečný a privítame všetky príspevky, ktoré sú akokoľvek spojené s právno-teoretickými, či právno-praktickými aspektmi centrálneho bankovníctva a finančného trhu s ohľadom na činnosti a úlohy Národnej banky Slovenska.

Ďalšie informácie

Prihlasovanie do 13. novembra 2022.

Odovzdanie príspevku do 2. decembra 2022.

Výstupom bude zborník vydaný ako e-publikácia a zverejnený na stránke Národnej banky Slovenska.

Organizačný tím:

JUDr. Simona Heseková, PhD. simona.hesekova@flaw.uniba.sk
Mgr. Viliam Poništ, PhD. viliam.ponist@nbs.sk / konferencia@nbs.sk

Posledná aktualizácia: 11.10.2022 11:22

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie