Medzinárodné vzťahy 2022: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 01.12.2022 - 02.12.2022
Miesto podujatia: zámok Smolenice
Usporiadateľ: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Kucharčík, Rudolf, doc. PhDr., PhD. , Ekonomická univerzita v Bratislave (SK)
Konané pod záštitou: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://fmv.euba.sk/aktuality/678-medzinarodne-vztahy-2022-aktualne-otazky-svetovej-ekonomiky-a-politiky-international-relations-2022-current-issues-in-world-economy-and-politics
Kľúčové slová: svetová ekonomika Európska únia medzinárodná polkitika interkultúrne vzťahy
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Ruský
Slovenský

Hlavný cieľ

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás srdečne pozýva na 23. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2022: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ktorá sa bude konať 1. - 2. decembra 2022 na zámku v Smoleniciach.

Tématické okruhy

Tematické okruhy


1. Aktuálne otázky Európskej únie

2. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky

3. Aktuálne otázky práva v medzinárodných vzťahoch

4. Aktuálne otázky súčasnej medzinárodnej politiky

5. Aktuálne otázky interkultúrnych vzťahov

6. Aktuálne otázky globálnej energetickej a environmentálnej krízy 

7. Aktuálne otázky a súvislosti rusko-ukrajinských vzťahov

8. Aktuálne otázky medzinárodných rozvojových štúdií

9. Aktuálne otázky kultúrnej diplomacie a mäkkej moci

10. Aktuálne otázky postavenia Číny ako suseda Európy v globálnom kontexte


Ďalšie informácie

Termín registrácie a odoslania príspevkov je do 11. novembra 2022.  

Všetky príspevky budú recenzované.
Zborník príspevkov bude zaslaný na evaluáciu do Web of Science.

Registrácia online na https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=fsX81NYc2kixyn8Z8eKzrAwZwmpb_fhMloAmDAB30B9UODlSVTNHOE9FTE5PNjlNOEtIUFhNTzA3Sy4u

Posledná aktualizácia: 11.10.2022 10:26

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie