Medzinárodná vedecká konferencia InteRRa 18 Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 29.11.2012 - 30.11.2012
Miesto podujatia: Ružomberok
Usporiadateľ: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce
Odborný gestor podujatia: doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc., doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://kongresruzomberok.wix.com/interra
Kľúčové slová: sociálna práca marginalizované skupiny pomáhajúce profesie
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Poukázať na perspektívy a vývojové trendy vo vybraných odboroch, ktoré smerujú ku kooperácii v rámci multidisciplinárneho tímu odborníkov pracujúcich s marginalizovanými skupinami – vedecká odborná a študentská rozprava.

 

Tématické okruhy

  1. Aktuálne výstupy výskumov marginalizovaných skupín v kontexte sociálnych, pedagogických a zdravotníckych vied.
  2. Súčasné trendy v oblasti metód s marginalizovanými skupinami v pomáhajúcich profesiách.
  3. Režim ochrany ľudských práv v súvislosti s kompetenciami sociálnej práce a ďalších pomáhajúcich profesií.

Ďalšie informácie

Všetky ďalšie informácie nájdete na webe konferncie: http://kongresruzomberok.wix.com/interra

Informáciu o podujatí vložil:
doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD. (angela.almasiova@ku.sk)
Posledná aktualizácia: 18.10.2012 08:49

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie