Medzinárodná vedecká konferencia AMSE - Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 31.08.2016 - 04.09.2016
Miesto podujatia: Hotel Grand Matej, Banská Štiavnica
Usporiadateľ: Faculty of Informatics and Statistics of the University of Economics in Prague (the Czech Republic), Wrocław University of Economics (Poland) and the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia)
Odborný gestor podujatia: Prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://amse.umb.sk
Kľúčové slová: ekonomika štatistika finančný trh meranie rizika
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

AMSE je zameraná na moderné matematické a štatistické metódy aplikovateľné pri riešení teoretických aj praktických ekonomických problémov.

The conference aims to acquaint its participants with the latest mathematical and statistical methods that can be used in solving theoretical and practical problems and challenges of economics. The conference gives a unique chance to present research results achieved in the area where mathematics and statistics border with economics.

Tématické okruhy

Sections

  • Macroeconomics, Public Economics and Methodological Issues of Economics
  • Social Economics, Economic Sustainability and Demographic Economics
  • Financial Markets, Risk Measurement and Insurance
  • Microeconomic Issues
  • Multidimensional Statistics in Economics

Posledná aktualizácia: 14.06.2016 21:30

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie