Medzinárodná vedecká konferencia

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 27.06.2012 - 28.06.2012
Miesto podujatia: Ekonomická fakulta UMB
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1813&aid=487
Kľúčové slová: Konferencia.
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Ruský
Slovenský

Hlavný cieľ

fdhfhA goal of the 9th year of conference is exchange of knowledge and experiences dealing with development of human potential in a company. The confrontation of theory and practice should focus on the necessity of changing approaches to forming, motivating and developing the intellectual capital of a company.

Tématické okruhy

htrhtrthtyhtfhfhfdThe conference covers: - general problems of human potential management, - new challenges of human potential development and human resources management.

Ďalšie informácie

lk q;;; k j kej klk j   kjlkj wlk je  lkjkj  1a321 wf q31321132  1321we321 12 3w1 21 321 321we3  131 1 w 31 31  31 1 31w 3 131e 31  3213 13w 1 32 1 3132131 31313131 1 1 3131 31 31 31 31 31 321 31 1  1232132 1 321313 1 32 3213 1 321 32 321 321 321 3 2 13

Informáciu o podujatí vložil:
XML test, (xml_test@portalvs.sk)
Posledná aktualizácia: 18.03.2016 18:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie