Medzinárodná konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 07.02.2023
Miesto podujatia: Bratislava alebo online
Usporiadateľ: CVTI SR
Odborný gestor podujatia: CVTI SR
Konané pod záštitou: CVTI SR
Odkaz na stránku konferencie: https://eraportal.sk/podujatia/medzinarodna-konferencia-o-vyskumnej-etike-a-vedeckej-integrite/?portal=heu
Kľúčové slová: výskumná etika vedecká integrita
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Dovoľujeme si vás pozvať na „Medzinárodnú konferenciu o výskumnej etike a vedeckej integrite“, ktorá sa uskutoční v hybridnej forme dňa 7. februára 2023  v čase od 10:00 do 16:00 hod. Táto konferencia je prirodzeným pokračovaním Národnej konferencie o akademickej výskumnej integrite, ktorá sa uskutočnila dňa 1. 10. 2021 a bola venovaná prvým krokom zabezpečenia kultúry vedeckej integrity na Slovensku.

Konferencia je určená hlavne pre výskumných pracovníkov, vysokoškolských pedagógov, ale aj pre všetkých, ktorých zaujíma otázka etiky, čestnosti a  integrity vo výskume a vzdelávaní.

 

Tématické okruhy

 • umelá inteligencia
 • publikačná etika
 • etika týkajúca sa kupovania autorstva

Ďalšie informácie

VEDECKÝ VÝBOR konferencie:

členovia pracovnej skupiny PS2 RI4SK

ORGANIZAČNÝ VÝBOR konferencie:

RNDr. S. Ftáčniková,PhD.
PhDr. A. Csölleyová
Assoc. Prof. Mgr. Ing. G. Dubcová, PhD. Ing. P. Wachter

Program konferencie 

 • Umelá inteligencia a akademická/výskumná etika, Mgr. Tomáš Foltýnek, PhD.
 • iCOP (International Contract Cheating Project), Ing. Veronika Krásničan
 • PAPERMILLS alebo predávame autorstvo RNDr., Soňa Ftáčniková, PhD.
 • Čo hovoria retrakcie o etike vedeckého publikovania?, Mgr. Jitka Dobbersteinová
 • Portál ENAI podpora obetí nepoctivého konania, Mgr. Tomáš Foltýnek, PhD.
 • BRIDGE (spájanie akademickej, výskumnej, podnikateľskej a spoločenskej integrity), Ing. Veronika Krásničan
 • Kde sa nachádzame s implementáciou DEKLARÁCIE, RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.
 • Modely fungujúcich systémov eticko-integritného správania na VŠ a SAV v SR, Assoc. Prof. Mgr. Ing. Gabriela Dubcová, PhD. a členovia PS2 RI4SK

Konferencia je organizovaná v hybridnej forme, to znamená, že zúčastniť sa na nej bude možné fyzicky alebo online.

V oboch prípadoch je nutná registrácia v dolnej časti tejto stránky: https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2023/01/FINAL-NEW_POZVANKA_PROGRAM_medzinarodna-konferencia-vedecka-integrita.pdf

V prípade vašej fyzickej účasti na podujatí to uveďte, prosím, pri registrácii v časti „otázka pre prednášajúceho“.

Linka na online sledovanie vám príde automaticky po registrácii na podujatie. Starostlivo si ho uchovajte.

Národný kontaktný bod

Soňa Ftáčniková

tel.: +421 905 550 747

email: sona.ftacnikova(at)cvtisr.sk

Posledná aktualizácia: 06.02.2023 16:23

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie