Medzinárodná konferencia hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 16.10.2021
Miesto podujatia: Aula Pazmaneum FZaSP TU v Trnave
Usporiadateľ: Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., prof. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE, MUDr. Andrea Škripeková, PhD., MUDr. Kristína Križanová
Konané pod záštitou: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: https://www.truni.sk/9-rocnik-medzinarodnej-konferencie-hospicovej-paliativnej-starostlivosti
Kľúčové slová: hospicová a paliatívna starostlivosť
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

"Vážené kolegyne a kolegovia,

srdečne Vás pozývame na 9. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá sa uskutoční dňa 16. októbra 2021 v Trnave na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Bližšie informácie o pripravovanej konferencii a záväznú prihlášku nájdete TU.

Veríme, že situácia bude priaznivá a že Vás budeme môcť všetkých privítať v priestoroch našej fakulty. O priebehu a programe konferencie Vás budeme včas informovať. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na mail konferenciahps@gmail.com alebo telefonicky na 033/5939418.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Organizátorky"

Tématické okruhy

  1. Medicína v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
  2. Ošetrovateľstvo v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
  3. Psychologické a spirituálne aspekty v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
  4. Manažment v hospicovej a paliatívnej starostlivosti
  5. Detská paliatívna starostlivosť
  6. Social Work and Volunteering in Hospice and Palliative Care (in English Language)
  7. Hospice and palliative care during the COVID-19 pandemic (in English Language)
  8. Future ideas for development of the care for dying (in English Language)
     

Ďalšie informácie

Hlavní organizátori a garanti konferencie:       
prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.                                                
prof. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE
MUDr. Andrea Škripeková, PhD.
MUDr. Kristína Križanová
 
Organizačný a vedecký výbor:
prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., prof. Dr. Daniel J. West, Jr., PhD., FACHE, FACMPE, MUDr. Kristína Križanová, prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., m. prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.,  assoc. prof. Patricia Wright, PhD, RN., assoc. prof. Steve Szydlowski, MBA, MHA, DHA, doc. PhDr. Martina Žáková, PhD., doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD., doc. PhDr Marta Vaverčáková, PhD., doc. Ing. Jana Holá, PhD., doc. PhDr. Marie Macková, PhD., MUDr. Andrea Škripeková, PhD., Doc. Mgr. Michaela Hromková, PhD., Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD., PhDr. Kateřina Horáčková, PhD., Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD., Mgr. Peter Patyi, PhD., Mgr. Mária Dědová, PhD., Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD., Mgr. Oľga Štekláčová, Ing. Vladimír Horváth, Ing. Iveta Horváthová, Mgr. Barbora Kolková, Mgr. Marianna Sedliaková, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
                    
Výstup konferencie: recenzovaný zborník
 
Najkvalitnejšie príspevky budú vybrané na vydanie do časopisu alebo bude vydaný zborník v anglickom jazyku, ktorý pošleme na indexovanie do WOS (zborník z našej minulej konferencie je indexovaný vo WOS a je voľne dostupný na internete ako Proceedings from the 7th International Conference of Hospice and Palliative Care, 2015).Výstup konferencie: recenzovaný zborník

Konferenčný poplatok:
Pre účastníkov z krajín V4: 25,- EUR prevodom na účet alebo 50,- EUR v deň konania konferencie
Členovia Komory sestier, SSPM a AHaPS Slovenska: 17, - EUR prevodom
Pre účastníkov z ostatných krajín: 80,- EUR prevodom na účet alebo 150,-EUR v deň konania konferencie

Záväznú prihlášku na aktívnu účasť zašlite najneskôr do 31.05.2021 a na pasívnu účasť do 22.09.2021 e-mailom na: konferenciahps@gmail.com

Kontakt

konferenciahps@gmail.com

033/5939418

Viac informácií na https://www.truni.sk/9-rocnik-medzinarodnej-konferencie-hospicovej-paliativnej-starostlivosti

 

Posledná aktualizácia: 26.03.2021 17:49

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie