MEDSTAT 2012

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 26.04.2012 - 28.04.2012
Miesto podujatia: Ružomberok
Usporiadateľ: NEUROLOGICKÁ KLINIKA ÚVN SNP V RUŽOMBERKU, SLOVENSKA ŠTATISTICKÁ A DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ a i.
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc., RNDr. Ján Luha, CSc., RNDr. Samuel Koróny, PhD., Ing. Andrej Trnka, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.medstat2012.com
Kľúčové slová: medicínska štatistika výučba
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia je určená hlavne pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a rôznych vzdelávacích inštitúcií v zdravotníctve, účastníkom atestácií, kolegom vo vedeckej príprave, ale aj medikom a študentom vysokých škôl a fakúlt so zameraním na výučbu ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a ďalších odborov, záujemcom o praktické využitie štatistických metód a softvérových produktov vo svojej výskumnej, či každodennej práci. Program sa skladá z výučbových prednášok, ilustračných prednášok pozvaných autorov a vedeckých prác prihlásených záujemcov. Osobný počítač s Excelom verzie 2007 je vítaný

Tématické okruhy

• Prednášky z medicínskej štatistiky • Príprava a kontrola dát • Štatistika v Exceli 2007 • Aplikácie štatistiky v medicíne • Konzultácie pre účastníkov konferencie

Ďalšie informácie

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Účastníci konferencie obdržia diplom SŠDS o absolvovaní konferencie.

Informáciu o podujatí vložil:
RNDr. Ján Luha, CSc. (jan.luha@fmed.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 11.01.2012 14:55

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie