MedStat 2011

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 28.01.2011 - 30.01.2011
Miesto podujatia: Ružomberok, Hotel Kultúra
Usporiadateľ: DEMOGRAFICKÁ SPOLOČNOSŤ a UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA v spolupráci s ÚVN SNP FN v Ružomberku, Ústavom lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB v Bratislave, IFBLR v Piešťanoch
Odborný gestor podujatia: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
Odkaz na stránku konferencie: http://medstat2011.meu.zoznam.sk
Kľúčové slová: medicínska štatistika štatistický softvér štatistika v Exceli
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

Konferencia je určená najmä pre pracovníkov rezortu zdravotníctva, účastníkom atestácií, záujemcom o praktické využitie štatistických metód a softvérových produktov vo svojej výskumnej, či každodennej práci. Program sa skladá z výučbových prednášok a ilustračných prednášok, ktoré budú venované postupom tvorby súborov medicinských údajov a postupom ich štatistických analýz, s vybranými metódami matematickej štatistiky a ich softvérového riešenia. Dôležitou súčasťou je možnosť vzájomných konzultácií s prítomnými odborníkmi. Výklad jednotlivých postupov a metód je prezentovaný na praktických príkladoch. Osobný počítač s Excelom verzie 2007 je vítaný.

Tématické okruhy

Prednášky z medicínskej štatistiky Príprava a kontrola dát Štatistika v Exceli 2007 Aplikácie štatistiky v medicíne Konzultácie pre účastníkov konferencie

Ďalšie informácie

II. Celoslovenská konferencia medicínskej štatistiky Na záver konferencie obrdžia účastníci osvedčenie SŠDS o jej absolvovaní.

Informáciu o podujatí vložil:
RNDr. Ján Luha, CSc. (jan.luha@fmed.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 15.10.2010 12:09

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie