MedIN 2022

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 14.12.2022
Miesto podujatia: Žilina
Usporiadateľ: Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline
Odborný gestor podujatia: doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD., KMKD FHV UNIZA
Konané pod záštitou: doc. PaedDr. Antona Laučeka, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://kmkd.fhv.uniza.sk/medin/
Kľúčové slová: Média Kultúra Digitálne humanitné vedy
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Študentská vedecká konferencia patrí k podujatiam, ktorých cieľom je umožniť študentom študentom prezentovať výsledky vlastnej vedeckovýskumnej práce. Zámerom prezentácie študentskej vedeckej a odbornej činnosti prostredníctvom vedeckej konferencie je posilniť prepojenie vzdelávania a výskumu v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.

Primárne je konferencia organizovaná pre študentov mediálnych a komunikačných štúdií, ale oblasť zamerania je v superiórnych kontextoch zacielená aj na širšiu sféru humanitných vied v spojitosti s využívaním nových médií, digitálnych fenoménov a budovania modernej informačnej a kultúrnej spoločnosti.

Tématické okruhy

Hlavná téma: Média - Kultúra - Digitálne humanitné vedy

Ďalšie informácie

Príspevky z konferencie budú uverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku.

KONTAKT

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

medin@fhv.uniza.sk

 

Posledná aktualizácia: 11.11.2022 22:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie