Manažment rizík prírodných katastrof

Forma podujatia: Seminár › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 28.10.2011
Miesto podujatia: TU vo Zvolene
Usporiadateľ: KPO DF, TU vo Zvolene
Odborný gestor podujatia: Ing. Andrea Majlingová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.tuzvo.sk
Kľúčové slová: riziko zraniteľnosť odolnosť náchylnosť krízový manažment GIS
Rokovací jazyk: Slovenský
Anglický

Hlavný cieľ

Získané výsledky a poznatky z odborného seminára využiť vo výuke v rámci predmetov Krízový manažment a riešenie krízových situácií, Manažment a taktika zdolávania krízových situácií a Prevencia havárií a nehôd.

Tématické okruhy

1 - Terminológia v oblasti manažmentu rizika

2 - Prístupy k hodnoteniu rizika prírodných katastrof

3 - Poisťovníctvo

Ďalšie informácie

Propagácia oblasti manažmentu rizika prírodných katastrof na Slovensku. Oboznámenie sa so základnými pojmami z oblasti manažmentu rizika a prístupov k posudzovaniu jednotlivých komponentov rizika.

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Janka Žužová, (veda@vsld.tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 12.08.2011 10:24

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie