9. medzinárodná vedecká konferencia - "Manažment v 21. storočí: problémy a východiská"

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 27.04.2017
Miesto podujatia: Vysoká škola manažmentu, Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava 1.poschodie, miestnosť č. 113
Usporiadateľ: Vysoká škola manažmentu vTrenčíne
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. - rektorka Vysokej školy manažmentu
Odkaz na stránku konferencie: http://www.vsm.sk/svk/mch2017/
Kľúčové slová: inovácia inovačný proces
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Výmena znalostí a skúseností odborníkov z praxe a akademického prostredia z oblasti inovácií a inovačných procesov, so zameraním na priemysel, verejnú správu aj vzdelávanie.

Tématické okruhy

Tématické zameranie v roku 2017: „Inovácie a inovačné procesy v podnikoch, organizáciách verejnej správy a vzdelávaní"

Sekcie:

1. Strategické inovácie

- Inovácie v manažmente
- Inovácie v marketingu
- Inovácie v riadení ľudských zdrojov
- Inovačné stratégie
- Inovácie v myslení
- Proinovačná firemná kultúra
- Inovácie v neziskovom sektore a sektore služieb
- Inovácie v oblasti verejnej správy
- Sociálna inovácia

2. Inovácie v procesoch a produktoch


- Procesné inovácie
- Produktové inovácie
- Hodnotové aspekty inovácií a ich meranie
- Využívanie nástrojov, techník a metód pri inovačných procesoch
- Inovácie v manažérstve kvality
- Inovácie v oblasti vzdelávania

Ďalšie informácie

PROGRAM KONFERENCIE

8:00–8:15 Registrácia účastníkov

8:15–8:30 Otvorenie konferencie

8:30–12:30 Plenárne zasadnutie a diskusia

12:30–13:30 Obed

13:30–18:00 Rokovanie v sekciách

18:00 Záver

Registrácia na konferenciu: do 27. marca 2017

Konferenčný poplatok: 50 EUR, pre PhD. študentov: 25 EUR

Kontakt
Vysoká škola manažmentu
Mgr. Lucia Baginová
Bezručova 64, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 65 28 174,
+421 903 228 056
e-mail: lbaginova@vsm.sk

Posledná aktualizácia: 11.01.2017 10:03

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie