L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

Forma podujatia: Súťaže
Termín konania: 01.01.2019 - 31.03.2019
Miesto podujatia: Slovensko
Usporiadateľ: L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity
Odborný gestor podujatia: L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity
Odkaz na stránku konferencie: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039
Kľúčové slová: žena veda výskum
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Projekt „L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede" je organizovaný spoločností L´Oréal Slovensko v spolupráci so Slovenskou komisiou pre UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizácií pre výskumné a vývojové aktivity. Určený je mladým ženám do 45 rokov, ktoré dosiahli doktorandský titul a dlhodobo sa venujú vedeckej činnosti.

Prihlásiť sa môžu do dvoch vekových kategórií - do 35 rokov veku vrátane a od 36 do 45 rokov vrátane. Dve vybrané slovenské vedkyne si rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry.

Ďalšie informácie

Podmienky účasti

 • slovenské štátne občianstvo
 • titul PhD.
 • vedecká činnosť
 • výskum v SR v oblasti vied o živej alebo neživej prírode a v chemických vedách
 • Vek do 45 rokov (vrátane) v čase uzatvorenia prihlášok
 • Registrácia prebieha výlučne elektronicky do 31. marca 2019. Registrácia na stránke: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039

Dokumenty potrebné na registráciu do súťaže:

 • vyplnený registračný formulár
 • kópia diplomu PhD.
 • odborný životopis v anglickom jazyku
 • zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus
 • zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch
 • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku)

Vyhodnotenie súťaže:

Odborná porota na základe prihlášok vyberie 12 finalistiek, ktoré budú prezentovať svoj projekt v júni 2019 v priestoroch Slovenskej akadémie vied. Na základe prezentácií budú vybraté dve víťazky, každá získa finančnú cenu v hodnote 5 000 € na podporu výskumu. Slávnostný galavečer sa uskutoční v septembri 2019.

Porota

Predsedníčka poroty

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc

Členovia poroty

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.

Ing. Eva Kutejová, DrSc.

Ing. Mária Omastová, DrSc

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

RNDr. Eva Majková, DrSc

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

PhDr. Mária Krasnohorská (Slovenská komisia pre UNESCO)

Ing. Tomáš Hruška (L´Oréal Slovensko)

Prihlášku do projektu L'Oréal UNESCO Pre ženy vo vede nájdete od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019 na www.forwomeninscience.com

Posledná aktualizácia: 08.01.2019 13:11

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie