Letná škola filmového jazyka 2023

Forma podujatia: Workshop › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 01.07.2023 - 12.07.2023
Miesto podujatia: Bratislava
Usporiadateľ: Ateliér vizuálnych efektov a herného dizajnu FTF VŠMU
Odborný gestor podujatia: prof. Ľudovít Labík
Konané pod záštitou: Špičkový tím VFX FTF VŠMU
Odkaz na stránku konferencie: https://www.avfx.sk/09-lsfj-dvfj/letna-skola-filmoveho-jazyka-2023
Kľúčové slová: Film vzdelávanie uchádzači o štúdium
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Výučbového kurzu sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez rozdielu skúseností a pracovného zaradenia. Vítaní sú záujemcovia z radov uchádzačov o filmové vzdelanie na FTF VŠMU. Kurz je ďalej určený pre pracovníkov z oblasti audiomediálnej tvorby Slovenska, Čiech a Moravy. Predpokladá sa ukončené stredoškolské vzdelanie alebo jeho blízke budúce ukončenie. Dolná veková hranica 16-17 rokov, horná hranica je neobmedzená.

Účastníci programu v priebehu 12 pracovných dní získajú základné poznatky z oblasti scenáristiky, dramaturgie, réžie, kameramanského spracovania, strihového a zvukového postprodukčného spracovania prostriedkami videotechnológií v základných žánrových oblastiach spravodajstva, publicistiky, dokumentárnej tvorby, hranej filmovej a televíznej tvorby.

Metódou výučby sú prednášky, semináre, cvičenia, analýzy a tvorba praktických audiovizuálnych produktov. Účastníci majú možnosť si priniesť vlastné práce, pri ktorých majú záujem o analýzu. Účastníci si v domácom prostredí pripravia predbežné dokumentárne a hrané témy, realizovateľné v improvizovaných podmienkach v uliciach Bratislavy alebo v priestoroch školy.

V posledný deň LŠFJ dôjde k prezentácii vzniknutých filmov s odbornou analýzou pedagógov FTF VŠMU. Zároveň prebehne hlasovanie zúčastnených o najpopulárnejší film Letnej školy. Víťaz hlasovania obdrží pamätnú plaketu. Filmy budú následne zavesená na školský server FTF VŠMU.

Tématické okruhy

Film, digitálne vyjadrovacie prostriedky, príbeh, scenáristika, kameramanské stvárnenie, réžia, prezentácia, autorstvo.

Ďalšie informácie

V roku 2023 sa uskutoční 18. ročník dvojtýždňového výučbového programu.

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ľudovít Labík, ArtD. (llabik1@vsmu.sk)
Posledná aktualizácia: 11.02.2023 11:30

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie