KVALITA A PREDSTIHOVÉ INOVÁCIE

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 18.09.2014 - 19.09.2014
Miesto podujatia: Košice
Usporiadateľ: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta a Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. a prof. RNDr. Michal Tkáč, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.tuke.sk
Kľúčové slová: kvalita inžinierstvo a manažérstvo kvality inovácia predstihové inovácie otvorená inovácia
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

The mission of this conference is to enable the participants obtain factographic and general knowledge for quality improvement and topics for leading innovations in the conditions of Slovakia and European Union. The aim of the conference is to establish a forum where participants will be able to share views and ideas on the problems and trends in the field of quality of work, production and life, innovative improvement and open innovation.

Tématické okruhy

Topics can include the latest knowledge in the field of quality engineering, quality management, new product development, innovation, and open-innovation in the following areas: Industry;(primary, secondary, tertiary, quaternary, quinary sectors); Services (education, health care, energetics, finance, information, etc.); Innovation (including open innovation)

Ďalšie informácie

Location: University of Economics, Faculty of Business Economics, Košice (SK), Tajovského 13, Košice

Partner institutions: Slovak Office of Standards, Metrology and Testing; Slovak Society for Quality, Slovak Union for Quality, Innovation and Design Q-IMPULZ, www.q-impulse.org

Honorary guests
Ivan Slimák, Prof. PhD. sr. (SK), Alexander Linczényi, Prof. PhD.

Scientific committee
Kristína Zgodavová, Prof. PhD. (SK) – conference founder, TUKE FM; Michal Tkáč, Prof. Dr. h. c. PhD. (SK) – conference co-founder, dean of the UE FoBE (SK); Peter Horňak, Assoc. Prof. Dr.; Jozef Mihok, Prof. Dr. h. c. PhD. – president of the SOSMS (SK); Tauno Kekäle, Prof. PhD. (FI) – rector of VAMK (FI); Juraj Sinay, Prof. Dr. h. c. DrSc.; Karol Balog, Prof. PhD. (SK); Sofia Colesca, Prof. PhD. (RO); Tibor Ďurica, Prof. PhD. (SK); Jozef Hrubec, Prof. PhD. (SK); Mária Kozlovská, Prof. PhD. (SK); Milan Majerník, Prof. Dr. h. c. PhD.; Maro Vlachopoulou, Prof. PhD. (GR); Jaroslav Nenadál, Prof. PhD. (CZ); Hana Pačaiová, Prof. PhD. (SK); Jiří Plura, Prof. PhD. (CZ); Josu Takala, Prof. PhD. (FI); Josef Tošenovský, Prof. PhD. (CZ); Edita Virčíková, Prof. PhD.; Jozef. Živčák, Prof. Dr. h. c. PhD. (SK); Spyros Kitsiou, PhD. (CA)

Keynote speakers
Josu Takala, Prof. PhD. University of Vaasa (FI); Ivan Slimák, PhD. Jr. – plant director Škoda Vrchlabí (CZ); Paivi Haapalainen, PhD. (FI); Milan Šesták – general manager Emerson, a.s. (SK); Ľubomír Lengyel – quality manager, Faurecia Leather, s.r.o. Košice (SK); Peter Magvaši, Prof. PhD. – CEIT, a.s. (SK); Dr. Lidmila Fusková Q-DAS Česko-Slovensko (CZ); Dr. Edgar Dietrich Geschaeftsfuehrender Inhaber Q-DAS Gmbh und Co. KG Weinheim (DE)

 

Informáciu o podujatí vložil:
prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. (kristina.zgodavova@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 11.09.2014 07:01

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie