Kultúrny a kreatívny priemysel: aktuálne otázky

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 30.01.2013 - 31.01.2013
Miesto podujatia: Bratislava, budova Právnickej fakulty Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie č.6, miestnosť Š2
Usporiadateľ: Filozofická fakulta
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. a členovia vedeckého výboru
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkul/informacie/POZVANKA_KONFERENCIA_JANUAR_2013.pdf
Kľúčové slová: kultúra kreatívna ekonomika kultúrny priemysel kreatívne mestá kreatívne klastre
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Priemysel kultúry sa pomerne dlhý čas takmer jednomyseľne spájal s reflexiou úpadku (vysokej) kultúry, s atomizáciou ale i zmasovením moderného človeka, ktorý napokon  a vlastne celkom mimovoľne podlieha diktátu masmediálnej kultúry.

Status kultúrnych hodnôt sa však  v ostatných desaťročiach mení ako obrázok puzzle. Možno sa teda  ešte uspokojiť s takýmto povrchným  názorom? 

Reinterpretácia a redefinovanie pojmu kultúrneho priemyslu a kategórií s ním spojených bude predmetom konferencie: Kultúrny a kreatívny priemysel: aktuálne otázky.

Tématické okruhy

Srdečne Vás pozývame spoločne uvažovať  o aktuálnych problémoch, ktoré sa v súvislosti s témou konferencie otvárajú:

  1. Kultúrny a kreatívny priemysel  v Európe a v Slovenskej republike: teoretické vymedzenie, štatistické ukazovatele, parametrizácia, kultúrne politiky, prax.
  2. Oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.
  3. Kreativita a kreatívna ekonomika.
  4. Spojenie teórie a praxe: kreatívne mestá, kreatívne klastre, podpora zamestnanosti, kultúrny turizmus.
  5. Komodifikácia umenia.
  6. Mediálna kultúra, nové médiá, nová vizualita.
  7. Právne aspekty kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

Ďalšie informácie

Konferencia je súčasťou projektu VEGA 1/0790/12 Priemysel/ priemysly kultúry. Abstrakty prijímame do 25. 01. 2013. Program podujatia bude zverejnený dňa 25. 01. 2013. 

Informáciu o podujatí vložil:
doc. PhDr. Zuzana Slušná, PhD. (zuzana.slusna@unipo.sk)
Posledná aktualizácia: 22.01.2013 19:22

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie