Konferencia XV. Lubyho právnické dni: Ujma zo straty ľudského života a jej náhrada v súkromnom práve

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 23.09.2021 - 24.09.2021
Miesto podujatia: Smolenice
Usporiadateľ: Nadácia Štefana Lubyho, Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Ústav štátu a práva Slovenská akadémia vied
Odborný gestor podujatia: vedecký výbor konferencie
Konané pod záštitou: usporiadateľov
Odkaz na stránku konferencie: https://www.truni.sk/kalendar-akcii/xv-lubyho-pravnicke-dni
Kľúčové slová: strata života nemajetková ujma
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa konferencia uskutoční online formou, ak pravidlá a verejné opatrenia neumožnia uskutočniť ju prezenčne. O prípadnej zmene budú organizátori účastníkov informovať.

Konferencia sa uskutoční za podpory Ministerstva školstva SR v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0535/19 Náhrada nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí pri usmrtení blízkej osoby.

Tématické okruhy

 • Strata života a jej náhrada v súkromnom práve
 • Nemajetková ujma v prípade smrti
 • Ontologická újma

Ďalšie informácie

Vedecký výbor konferencie

 • Prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
 • Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
 • Doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
 • Doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
 • Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
 • Doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D. LL.M.
 • Doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.

Organizačný výbor konferencie 

 • Doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
 • Mgr. Veronika Zoričáková, PhD.
 • JUDr. Milan Hlušák, PhD.
 • JUDr. Marek Maslák, PhD.
 • Mgr. Dávid Maukš
 • JUDr. Jakub Neumann, PhD.
 • Mgr. Katarína Kuklová, PhD. Ing. Viera Novotová
 • Mgr. Anna Kollárová

Registrácia 

Registrácia účastníkov konferencie prebieha do 31. 8. 2021 prostredníctvom konferenčného portálu: www.pravnickekonferencie.sk

Účastnícky poplatok

- mladý vedec do 35 rokov / 60,- €

- ostatní účastníci / 90,- €

Kontaktná adresa: dies.luby.2021@gmail.com

Viac informácií na http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/nadacia-stefan-luby/Lubyho%20dni/lpd_xv_-_program_final.pdf

Posledná aktualizácia: 17.07.2021 00:02

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie