Konferencia UNINFOS 2022

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 13.12.2022 - 15.12.2022
Miesto podujatia: UKF v Nitre
Usporiadateľ: UKF v Nitre, Katedra informatiky FPVaI UKF v Nitre, Centrum informačných a komunikačných technológií UKF v Nitre a združenie EUNIS Slovensko
Odborný gestor podujatia: UKF, Eunis
Konané pod záštitou: rektora UKF v Nitre prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.eunis.sk/files/oznamy/uninfos2022_prva_informacia.pdf
Kľúčové slová: vývojové trendy IKT inovatívne formy vzdelávania
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavná téma: UNIVERZITA DNES A ZAJTRA

Tématické okruhy

Témy konferencie:

-  Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
-  Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách

Ďalšie informácie

Kontakt: uninfos@ukf.sk
URL: https://conferences.ukf.sk/

Pre viac informácií sledujte https://www.eunis.sk/uninfos-2022-13-15122022

Posledná aktualizácia: 11.11.2022 21:51

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie