Konferencia Novus Scientia 2018

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 17.01.2018 - 18.01.2018
Miesto podujatia: Učebno - výcvikové zariadenie TUKE, Herľany
Usporiadateľ: Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
Odkaz na stránku konferencie: http://www.sjf.tuke.sk/km/NovusScientia/index.html
Kľúčové slová: automatizácia inžinierstvo technológie
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc.

Je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Poskytuje študentom doktorandského štúdia prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, diskutovať o nich v širšom kontexte, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia.

Tématické okruhy

Ďalšie informácie

Patronát konferencie:

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. - Technická univerzita, Košice - Slovakia

Vedecký výbor:

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz - Poland
dr hab. inż. Sławomir Kłos - Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra - Poland
prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr. - Univerzita Pardubice, Pardubice - Czech republic
prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc. - Univerzita Karlova, Praha - Czech republic
prof. Ing. Kamil Kuča, PhD. - Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové - Czech republic
dr hab. inż. Piotr Kuryło - Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra - Poland
dr hab. inż. Władysław Papacz - Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra - Poland
dr hab. inż. Grzegorz Domek - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz - Poland
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
doc. Ing. František Duchoň, PhD - Slovenská technická univerzita, Bratislava - Slovakia
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia

Organizačný výbor:

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. - Technická univerzita, Košice - Slovakia
Ing. Ján Kostka - Technická univerzita, Košice - Slovakia
Ing. Tomáš Kula - Technická univerzita, Košice - Slovakia
Ing. Michal Kicko - Technická univerzita, Košice - Slovakia

Termíny:


Príspevky zaslané po termíne nebudú akceptované.

Poplatok:

Poplatok za konferenciu je 120 € a zahŕňa:

Registrácia

možná na http://www.sjf.tuke.sk/km/NovusScientia/registration.html

Kontakt:

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

email: peter.frankovsky@tuke.sk
tel: 055 602 2457

Ing. Ján Kostka

email: jan.kostka@tuke.sk
tel: 055 602 2737

Posledná aktualizácia: 01.12.2017 09:18

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie