Konferencia k 170.výročiu narodenia P. O. Hviezdoslava a 180. výročiu darovania Bibliotéky Čaplovičiany

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 10.10.2019
Miesto podujatia: Dolný Kubín
Usporiadateľ: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
Odborný gestor podujatia: PhDr. Zdenka Porubčinová, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://oravskemuzeum.sk
Kľúčové slová: literárna veda Hviezdoslav historická knižnica
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je priblížiť súčasný výskum a výsledky v oblasti literárnej histórie a knižnej kultúry týkajúce sa 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava a 180. výročia darovania Čaplovičovej knižnice.

Tématické okruhy

Okruhy tematického zamerania ponechávame na tvorcoch jednotlivých príspevkov.

Ďalšie informácie

Propozície a prihlášku nájdete na webovej stránke Oravského múzea.

Informáciu o podujatí vložil:
Mgr. Daša Korytárová Lofajová, PhD. (literarne@oravskemuzeum.sk)
Posledná aktualizácia: 23.05.2019 14:28

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie