Konferencia driving.digital 2019 - 1. ročník podujatia Automobilový priemysel a bezpečnosť

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 14.10.2019 - 15.10.2019
Miesto podujatia: Šamorín
Usporiadateľ: QuBit Conference & Cyber STRING
Odborný gestor podujatia: QuBit Conference & Cyber STRING
Odkaz na stránku konferencie: http://drivingdigital.org/
Kľúčové slová: Automobilový priemysel Bezpečnosť Automatizovaná výroba Komunikácia vozidiel Systémy riadenia Konektivita vozidiel
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia driving.digital je odvetvovou programovou konferenciou, zameranou na kybernetickú bezpečnosť.

Témy konferencie sa dotknú stability digitálnych riešení v automobilovom priemysle a mobilite a poukážu na oblasti rizík a zraniteľností v celom životnom cykle všetkých kategórií vozidiel, od ich vývoja, výroby, cez ich prevádzku až po ukončenie ich životnosti, v prostredí dopravnej infraštruktúry a smart urbárnych lokalít.

Cieľom konferencie je priblížiť rozsah témy konferencie a poukázať na možnosti zapojenia slovenských firiem a výskumných inštitúcií do výskumných a inovačných projektov v oblasti stability digitálnych riešení v automobilovom priemysle a mobilite. Pridruženým cieľom konferencie je podporiť rozvojový program driving.digital.

Cieľovou skupinou konferencie sú domáci dodávatelia a subdodávatelia automobilového priemyslu, hľadajúci inovačné impulzy pre zvýšenie ich konkurencieschopnosti, zahraničné spoločnosti hľadajúce priestor na slovenskom automobilovom trhu, dodávatelia digitálnych riešení pre bezpečnú automobilovú dopravu v smart ekosystémoch blízkej budúcnosti, hľadajúci uplatnenie v partnerstvách pre výskum a inovácie v oblasti automobilového priemyslu a mobility.

Okrúhly stôl

Okrúhly stôl je sprievodným podujatím konferencie driving.digital, zameraným na odbornú diskusiu k možnostiam slovenského výskumu pre automobilový priemysel a mobilitu.

Hlavná téma okrúhleho stola: Aké sú možnosti a aký je rozvojový potenciál slovenského výskumu v oblasti stabilných digitálnych riešení pre automobilový priemysel a mobilitu?

Program podujatia:

- Panelová diskusia pozvaných hostí na pripravené otázky z okruhu výskumu v automobilovom priemysle a mobilite

- Pozvaní sú zástupcovia priemyselných odvetví, inštitúcií výskumu a riadiacich štátnych inštitúcií

- Otvorená diskusia a reakcie účastníkov a panelových hostí okrúhleho stola v automobilovom priemysle a mobilite.“

 

Tématické okruhy

  • Vývoj a automatizovaná výroba o
  • Systémy riadenia a komunikácie vozidiel 
  • Konektivita vozidiel 
  • Mobilita ako služba 
  • Stabilita systémových služieb a osobných asistentov

Ďalšie informácie

Konferencia driving.digital 2019 hľadá rečníkov a prezentujúcich. Pre viac informácii nás kontaktujte správou na https://drivingdigital.org/

Informáciu o podujatí vložil:
Anastazia Hrčková (anastazia.hrckova@qubitconference.com)
Posledná aktualizácia: 15.05.2019 18:13

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie