Kolokvium ku grantovej úlohe č. 1/0048/09 "Výskum znižovania negatívnych vplyvov pôsobenia lesnej techniky na lesné prostredie s určením technických parametrov lesných mechanizmov pri spracovaní lesnej biomasy

Forma podujatia: Prednášky
Termín konania: 25.10.2012
Miesto podujatia: TU vo Zvolene
Usporiadateľ: KLMT FEVT, TU vo Zvolene
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.tuzvo.sk
Kľúčové slová: lesnícka technika lesné prostredie bioenergetika energetická náročnosť
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Podujatie sa bude konať za účelom prezentovania dielčích úloh ako aj získaných poznatkov a výsledkov vzniknutých počas doby riešenia grantovej úlohy.

Tématické okruhy

1. Mechanizácia lesníctva a poľnohospodárstva

2. Vlastnosti a spracovanie lesníckych materiálov a produktov

3. Kvalita a spoľahlivosť strojov

4. Vývojové trendy hydraulických systémov

Ďalšie informácie

Predpokladaný počet účastníkov je cca. 20

Informáciu o podujatí vložil:
Ing. Janka Žužová, (veda@vsld.tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 19.04.2012 14:32

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie