Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 08.12.2022
Miesto podujatia: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Odborný gestor podujatia: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Konané pod záštitou: doc. PhDr. Petra Horvátha, PhD., dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave
Odkaz na stránku konferencie: https://fsvucm.sk/jazykova-kompetencia-ako-sucast-celozivotneho-vzdelavania/
Kľúčové slová: jazyková kompetencia celoživotné vzdelávanie
Rokovací jazyk: Anglický
Nemecký

Hlavný cieľ

Konferencia je už tradične zameraná na prezentáciu výsledkov prác doktorandov a mladých vedecko-výskumných pracovníkov v anglickom a nemeckom jazyku.

Ďalšie informácie

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník.

V prípade záujmu o zborník vo formáte PDF ho navyše môžete dostať na CD na vami uvedenú korešpondenčnú adresu.

Viac informácií na https://fsvucm.sk/jazykova-kompetencia-ako-sucast-celozivotneho-vzdelavania/

Posledná aktualizácia: 11.11.2022 22:34

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie