IRON AND STEELMAKING 2019 - MODERN METALLURGY

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 23.10.2019 - 25.10.2019
Miesto podujatia: Wellness Hotel Chopok ****, Demänovská dolina
Usporiadateľ: TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE, ÚSTAV METALURGIE VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÁ, KATEDRA METALURGIE A SLÉVÁRENSTVÍ POLITECHNIKA ŚLĄSKA, KATEDRA METALURGII EKSTRAKCYJNEJ I
Odborný gestor podujatia: doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://ohaz.umet.fmmr.tuke.sk/iasm2019/
Kľúčové slová: hutníctvo výroba železa výroba ocele energetické premeny v priemysle
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a trendov vo vede a technickom rozvoji v oblasti hutníctva. Už tradične sa jedná o stretnutie odborníkov vedecko-výskumných inštitúcií, ako aj zástupcov priemyselnej praxe.

V rámci konferencie je možné oboznámiť sa s najnovšími trendmi v oblasti výroby železa a ocele. Tento ročník je rozšírený o nové, rovnako atraktívne oblasti, týkajúce sa energetických premien v priemysle, ako aj oblasti neželezných a nekovových materiálov.

Konferencia Iron and Steelmaking 2019 ponúka okrem svojej vysokej odbornej úrovne aj priestor pre vzájomné prepojenie vedeckej komunity s odbornou praxou. V odborných sekciách, v ktorých konferencia nadväzuje na tradície predchádzajúcich konferencií Iron and Steelmaking, budú prezentované nové výsledky výskumu, vývoja, výroby a využitia koksu, aglomerátu, peliet, železa, ocele, ferozliatin a žiaruvzdorných materiálov, s ohľadom na ekologické aspekty výroby. Nové oblasti zamerania konferencie sú rozšírené aj o energetické premeny v priemysle, neželezné a nekovové materiály, simulácie metalurgických procesov ako aj o oblasť zlievarenstva.

Tématické okruhy

Sekcie konferencie

Výroba surového železa a ocele
Energetické premeny v priemysle
Neželezné a nekovové materiály

Ďalšie informácie

Dôležité termíny

do 28. 7. 2019 - zaslanie záväznej prihlášky na konferenciu, spolu s názvom príspevku, prostredníctvom webovej stránky konferencie
do 28. 7.2019 - uhradenie konferenčného poplatku
do 15. 9. 2019 - zaslanie referátov v podobe „camera ready“ (formát *.doc alebo *.docx a súčasne *.pdf) na e-mail: peter.demeter@tuke.sk
do 1. 10. 2019 - zverejnenie definitívneho programu konferencie a zoznamu prednášok

Online prihlasovanie možné na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdidhFllhLrW90RejaW7EmQiwQv3eFRlgJBtkWks-DQ1HDTYg/viewform

Konferenčné poplatky

Platba bankovým prevodom do 28. 7. 2019
Dvojposteľová izba: 380 EUR
V prípade záujmu o jednoposteľovo izbu: 480 EUR
Počet jednoposteľových izieb je obmedzený.

Konferenčný poplatok zahŕňa all inclusive služby: publikačné náklady, úhradu ďalších konferenčných materiálov a služieb, zborník prednášok z konferencie, stravovanie počas celej doby konferencie, ubytovanie, občerstvenie v priebehu odborného programu, wellness - vstup do saunového sveta.

Výstupom z konferencie bude zborník príspevkov. Účastníkom konferencie súčasne ponúkame možnosť participácie na tvorbe monografie na tému "Modern Metallurgy", ktorú pripravuje Ústav metalurgie. Záujemcom o tvorbu kapitoly do monografie poskytneme bližšie informácie priamo na konferencii.

Kontakt

doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
garant konferencie
branislav.bulko@tuke.sk
+421 55 602 3151; +421 948 122 166

doc. Ing. Dana Baricová, PhD.
organizačný garant konferencie
dana.baricova@tuke.sk
+421 55 602 2755; +421 918 844 754
 
Ing. Peter Demeter, PhD.
publikácie
peter.demeter@tuke.sk
+421 55 602 3169; +421 903 367 959

Anna Buľková
platby a ubytovanie
academyofmetallurgy@gmail.com
+421 55 602 2705; +421 905 128 421

Posledná aktualizácia: 05.06.2019 12:14

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie