InvEnt 2018 - 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 14.06.2018 - 15.06.2018
Miesto podujatia: Banka Žilina, Podnikateľské a coworkingové centrum
Usporiadateľ: Katedra priemyselného inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
Odborný gestor podujatia: Doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/wp-content/uploads/2018/05/vys.rozli%C5%A1enie_pozvankaSK.pdf#page=1&zoom=auto,-12,848
Kľúčové slová: priemyselné inžinierstvo manažment údržby logistika
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia je zameraná na výmenu poznatkov a informácií v oblasti pokrokového priemyselného inžinierstva medzi doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi doma aj v zahraničí.

Tématické okruhy

1. Tradičné a pokrokové prístupy v priemyselnom inžinierstve

2. Nové trendy v manažmente údržby

3. Využitie metód priemysleného inžinierstva v zdravotníctve

4. Nové trendy v logistike podniku

5. Modelovanie a simulácia

6. Ľudský faktor a ergonómia

7. Inovácie a zmeny

8. Robotizácia a automatizácia

9. Inteligentné výrobné systémy

10. Digitálny podnik, virtuálna a rozšírená realita

11. Informačné systémy v podniku

12. Priemysel 4.0

Ďalšie informácie

Predseda vedeckého výboru:

Doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.

Predseda organizačného výboru:

Doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.

Dôležité dátumy:

zasielanie prihlášky: do 10. mája 2018

zasielanie príspevkov: do 10. mája 2018

úhrada konferenčného poplatku: do 13. mája 2018

Konferenčný poplatok: 120 €.

Poplatok za publikovanie príspevku v recenzovanom v zborníku bez osobnej účasti na konferencii je 80 €.

Kontakt:

invent.invent@fstroj.uniza.sk

+421 41 513 27 13

Posledná aktualizácia: 04.05.2018 11:29

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie