International Conference of Cosmetology

Forma podujatia: Kongres › Medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 06.10.2010 - 08.10.2010
Miesto podujatia: Senec
Usporiadateľ: Slovenský kozmetologický zväz
Odborný gestor podujatia: Doc. Ing. jarmila Hojerová, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.kozmetologia.sk
Kľúčové slová: kozmetológia kozmetika ochrana zdravia bezpečnosť nové analytické metódy
Rokovací jazyk:

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre kozmetických odborníkov z oblasti školstva, výroby, dovozu, distribúcie a štátneho zdravotného dozoru zo Slovenska, Českej republiky a ostatných európskych krajín, na výmenu názorov a odborných skúseností o súčasnom stave zdravotnej bezpečnosti kozmetických výrobkov, kozmetickej legislatívy, kozmetických surovín, technológií, obalov, laboratórnych zariadení, prístrojov a iných súvisiacich materiálov, ako aj obchodu s kozmetikou.

Tématické okruhy

Miesto: Hotel Senec, Sence Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický - simultánne tlmočenie

Informáciu o podujatí vložil:
Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (jarmila.hojerova@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 17.02.2010 08:01

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie