Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 05.05.2015 - 06.06.2015
Miesto podujatia: WEB
Usporiadateľ: OZ Preveda
Odborný gestor podujatia: Miroslav Ferko, Pavol Farkaš
Odkaz na stránku konferencie: http://www.preveda.sk/sk/conference
Kľúčové slová: Metabolizmus fyziologia chemia ekologia environmentalistika trvalo udrzatelny rozvoj biochemia biotechnologia potravinarstvo
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Jedinečným a inovatívnym spôsobom organizovaná konferencia zameraná na vybrané obory prírodných, lekárskych a chemických vied je určená mladým vedeckým pracovníkom, PhD. študentom a študentom VŠ. Konferencia poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky a navyše publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov. Projektom Interaktívnej konferencie sme naštartovali cyklus vysoko erudovaných konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň majú za cieľ napomôcť k udržaniu vzdelanostnej úrovne ako i k zefektívneniu štúdia našej mladej vedeckej obce.

Tématické okruhy

biochémia a molekulová biológia biotechnológia a potravinárska technológia analytická chémia organická, bioorganicka, farmaceutická chémia, farmakológia environmentalistika biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika

Ďalšie informácie

OZ PREVEDA každý ročník vyhlasuje víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie, ktorému udeľuje tzv. cenu PREVEDY. Hlavnou výhrou aktuálneho VII. ročníka Interaktívnej konferencie je i tentokrát účelovo viazaná finančná podpora na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza, ktorú do súťaže venovala spoločnosť BASF, generálny partner projektu. Spoločnosť BASF pri príležitosti svojho 150. výročia ozvláštnila aktuálny ročník o ďalšie prestížne ocenenie, tzv. konferenčný pas - účelovo viazané k realizácii konferenčnej cesty udelené víťazovi v sekcii „Trvalo udržateľný rozvoj“.

Informáciu o podujatí vložil:
Pavol Farkaš (konferencia.preveda@gmail.com)
Posledná aktualizácia: 28.04.2015 19:09

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie