„Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov“

Forma podujatia: Konferencia › Medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 06.11.2018
Miesto podujatia: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského č. 10 Banská Bystrica (slávnostná aula)
Usporiadateľ: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Ekonomická fakulta Katedra financií a účtovníctva
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1679
Kľúčové slová: inovácie a regulácia v podmienkach súčasnej Európy inovačný potenciál regiónov Slovenska inovačná politika na regionálnej úrovni
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na témy vybraných európskych politík, regulácie a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v Európskej únii.

Tématické okruhy

  • Inovácie a regulácia v podmienkach súčasnej Európy
  • Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na  regionálnej úrovni

Ďalšie informácie

Medzinárodný vedeckývýbor konferencie:

prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici (predseda)

doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., dekan, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., AMBIS Vysoká škola, Praha, Česká republika

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ing. Monika Laurovičová, riaditeľka Odboru skúšobníctva a európskych záležitostí, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

doc. Ing. Alena Longauerová, PhD., riaditeľka, Puncový úrad SR v Bratislave

prof. Alexandru Minea, CERDI & University of Auvergne, Francúzsko

doc. Ing. Hussam Musa, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

prof. Galina Pankina, Institute of State and Municipal Management of National Research University Higher School of Economics, Moscow, Ruská federácia

doc. Ing. Peter Pisár, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

prof. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, riaditeľ, Ekonomický ústav SAV

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

prof. Voronin Vladimir, rector, Academy for Standardization, Metrology and Certification, Moscow, Ruská federácia

Organizačný výbor konferencie:

Ing. Ivan Sedliačik, PhD. (predseda)

Ing. Erika Ľapinová, PhD.

Ing. Ina Ďurčeková

Ing. Peter Kubaška

Ing. Michal Mešťan

Ing. Denisa Mlynárová

Ing. Kamil Šcerba

Ing. Lea Šlampiaková

Vložné:

Účasť na konferencii je bezplatná. Účastníci si hradia len cestovné výdavky, prípadne výdavky na ubytovanie.

Termín zaslania prihlášky spolu s abstraktom: 25. 10. 2018

Kontaktná mailová adresa konferencie:

icdfa@umb.sk

Adresa organizačného sekretariátu konferencie:

Ing. Erika Ľapinová,PhD.

Katedra financií a účtovníctva,

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela,

Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Tel.č.: +421 484466222

Posledná aktualizácia: 08.10.2018 11:14

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie