INOVÁCIE A TRENDY VO VZDELÁVANÍ V ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROCH

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 26.01.2023 - 27.01.2023
Miesto podujatia: Fakulta zdravotníckych odborov Prešovská univerzita v Prešove 08001 Prešov, Partizánska 1
Usporiadateľ: Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego Dąbrowa Górnicza, Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem
Odborný gestor podujatia: Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego Dąbrowa Górnicza, Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem
Konané pod záštitou: Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego Dąbrowa Górnicza, Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem
Odkaz na stránku konferencie: https://www.unipo.sk/public/media/43958/Konferencia%20-%20Inovácie%20a%20trendy%20vo%20vzdelávan%C3%AD%20v%20zdravotn%C3%ADckych%20odboroch.pdf
Kľúčové slová: zdravotnícke odbory zdravotnícke profesie zdravotné służby
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Poľský
Slovenský

Tématické okruhy

  • Vzdelávanie v zdravotníckych odboroch s využitím e-learningu.
  • Vzdelávanie v zdravotníckych odboroch s využitím simulačných laboratórií.
  • OSCE koncept.
  • Programy vzdelávania v zdravotníckych profesiách.
  • Kompetencie zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých štátoch.
  • Zodpovednosť v zdravotníckych profesiách.
  • Organizácia poskytovania zdravotníckych služieb v jednotlivých štátoch (systém záchranných služieb).
  • Systém celoživotného vzdelávania v zdravotníckych profesiách.
  • Hodnotenie vzdelávania študentmi v čase pandémie COVID-19.

Ďalšie informácie

Dôležité dátumy:

Prihláška na aktívnu účasť: do 31.12.2022
On-line registrácia je dostupná na stránke: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rwPRDPxiCEKgKd5YGN4dgPQKcUbNn2pMsmUgPr 3Yz7tUNE9YRDZKQ0U0WkhWV1BZTjBTVElEUVdQUS4u

V prípade aktívnej účasti autori musia odoslať štruktúrovaný abstrakt v elektronickej podobe do 18.01.2023 na adresu:wioletta.mikulakova@unipo.sk

Prihláška na pasívnu účasť: do 12.01.2023
On-line registrácia je dostupná na stránke: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rwPRDPxiCEKgKd5YGN4dgPQKcUbNn2pMsmUgPr 3Yz7tUQUNDV05ESEFER0NVM0ZWMDVLSUdQS0tINS4u

Administrácia:

Mgr. Marcela Hudáková
tel.: 051 7562 440
email: marcela.hudakova@unipo.sk

Posledná aktualizácia: 17.01.2023 14:39

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie