INFORM Workshop FOR COURT STAFF TRAINERS

Forma podujatia: Workshop › Medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Termín konania: 12.02.2019 - 13.02.2019
Miesto podujatia: Fakulta managementu UK v Bratislave
Usporiadateľ: Law and Internet Foundation and Comenius University in Bratislava
Odborný gestor podujatia: Law and Internet Foundation and Comenius University in Bratislava
Odkaz na stránku konferencie: https://www.fm.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/fakulta-managementu-uk/article/pozvanka-na-inform-workshop-v-bratislave-v-dnoch-12-13-februara-2019/
Kľúčové slová: rights and obligations of court staff protection legislation
Rokovací jazyk: Anglický

Hlavný cieľ

The INFORM workshop will provide an exhaustive overview  in the rights and obligations of court staff in the light of the new EU data protection legislation.The workshop will present to the participating trainers possible approachesand methodologies that could be  adopted in their mission to further trainthe INFORM's ultimate target groups.

Hlavným cieľom workshopu je pripraviť trénerov na problematiku GDPR v rámci kurzov pre pracovníkov súdov. Pre vybraných účastníkov, projekt EU/INFORM zabezpečí pokrytie všetkých nákladov spojených s účasťou na tomto 2-dňovom podujatí.
Zároveň by sme vás chceli informovať, že náš projekt organizuje  aj ďalších 5 workshopov v iných členských krajinách nášho konzorcia.

hlavným cieľom je pripraviť trénerov na problematiku GDPR v rámci kurzov pre pracovníkov súdov. Pre vybraných účastníkov, projekt EU/INFORM zabezpečí pokrytie všetkých nákladov spojených s účasťou na tomto 2-dňovom podujatí.
Zároveň by sme vás chceli informovať, že náš projekt organizuje  aj ďalších 5 workshopov v iných členských krajinách nášho konzorcia.

Ďalšie informácie

Prosíme záujemcov, aby nám svoj záujem o účasť oznámili na túto emailovú adresu: martina.drahosova@fm.uniba.sk

Viac o projekte INFORM https://www.fm.uniba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-projekty-granty-a-spolupraca/medzinarodne-projekty/inform/

Posledná aktualizácia: 09.10.2018 12:24

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie